Gojo Cruz, Genaro R. , author ,
Ano ang dapat kong dalhin? Ano ang dapat kong iwan? / kuwento ni Genaro R. Gojo Cruz ; guhit ni Jericho Moral. -- .-- Unang edisyon

"Walang sinuman ang may gustong maipit sa digmaan. Pero ito ang nangyari sa pamilya ni Harun isang gabi. Naipit sila sa digmaan sa pagitan ng mga militar at ng mga rebeldeng Muslim. Saan kaya sila pupunta upang maging ligtas ang kanilang buhay? Kumusta kaya si Harun na unang nakarinig ng pagsabog ng bomba? Ano-ano kaya ang kaniyang isisilid sa kaniyang maliit na bag? Ano-ano kaya ang kaniyang dadalhin at iiwan sa paglikas? Basahin ang kuwentong ito na magpapatunay na walang nananalo sa anumang digmaan."--Cover.

Ages 6 and up.


In Tagalog and English.

ISBN 9786219575508


Children's stories, Filipino

E

Quezon City Public Library
City Hall Compound, Diliman, Quezon City
8922-4060 | qcplibrary@quezoncity.gov.ph
quezoncitypubliclibrary.org

Maintained by: Technical Services Division & Management Information System

Copyright © 2014-2023. Quezon City Public Library | Powered by Koha